Manifest děkabristů (13. 12. 1825)

V manifestu senátu bude prohlášeno:

1. Zrušení dřívější vlády.

2. Zřízení prozatímní vlády do té doby, než bude zřízena zvolenými zástupci stálá vláda.

3. Svoboda tisku, tudíž i zrušení cenzury.

4. Náboženská tolerance pro všechna vyznání.

5. Zrušení vlastnických práv využívaných na lidské bytosti.

6. Rovnost všech stavů před zákonem, následné zrušení vojenských soudů a všech soudních komisí, které předají své soudní funkce vhodnému občanskému soudu.

7. Vyhlášení práva občana na vykonávání jakéhokoliv zaměstnání, které si přeje vykonávat. […]

8. Zrušení daně z hlavy a nedoplatků, které s z ní nashromáždily.

9. Zrušení monopolů na sůl, prodej alkoholu a podobných věcí, následně svobodnou destilaci a svobodnou těžbu soli s poplatky průmyslové daně, která je závislá na příslušném množství produkovaného alkoholu a soli.

10. Zrušení branné povinnosti a vojenských osad.

11. Zkrácení doby vojenské služby pro nižší hodnosti; ustanovení, podle kterého budou následně všechny třídy zrovnoprávněny v otázce vojenské služby.

12. Důchod bez výjimky pro všechny nižší hodnosti, které sloužily patnáct let.

13. Zřízení správních úřadů - volosť, ujezd, gubernia a oblasť - a náhrada zvolených členů všech úřadů ustanovených do nynějška občanskou vládou.

14. Veřejné soudní řízení.

15. Zavedení poroty k trestným a občanským soudům.

Bude zřízen výbor (pravlenie) dvou či tří osob, kterému budou podřízeny všechny sekce vyšší administrativy jako jsou ministerstva, rada, výbor ministrů, armáda a námořnictvo: zkrátka veškerá nejvyšší výkonná moc, ale v žádném případě legislativní nebo soudní. […]

Prozatímní vláda je instruována provést následující:

1. Vyrovnání práv všech stavů.

2. Vytvoření lokálních správních úřadů (volosť, ujezd, gubernia a oblasť).

3. Zřízení národní gardy.

4. Zřízení justičního úřadu s porotním systémem.

5. Zrovnoprávnění povinností vojenských odvodů u všech tříd.

6. Zrušení staré armády.

7. Zřízení systému pro volbu zástupců do Sněmovny národních zástupců, která musí v budoucnu zřídit státní předpisy a stálý vládní systém.

VERNADSKY, George (ed.): A Source Book for Russian History: From Early Times to 1917. Vol. II. Yale 1972, s. 518.