Francis Bertie o strategii britské politiky na Dálném východě (11. 3. 1901)

[…] Německo i Anglie se v odpovědi na dotaz japonské vlády distancují od války a prohlašují, že kdyby naneštěstí válka mezi Japonskem a Ruskem vypukla, bylo by úlohou Anglie a Německa co nejvíc omezovat její rozsah. A vzhledem k tomu zůstanou neutrální, pokud se nebude snažit na ní podílet třetí mocnost. Tehdy, soudím, takové ujištění postačí, máme-li přesvědčit Japonsko, že Francie si nedovolí připojit se k Rusku a Japonsko si může s Ruskem vyřizovat účty samo. Co se Japonsko domýšlí, nebo lépe - co se v té zemi pociťuje, je skutečnost, že ruské nebezpečí se rychle blíží a že Rusko se zakrátko vynasnaží připojit Koreu do rámce sféry svého vlivu. A proto, musí-li už Japonsko válčit o Koreu, bylo by lépe, kdyby to nastalo z příčin situace v Mandžurii, dříve než bude dokončena ruská železnice.

Jestliže se Francii umožní, aby setrvala na straně Ruska, a oni zmáčknou Japonsko, může být výsledkem obnovení spolku tří: Ruska, Francie a Německa. Tyto tři mocnosti nabudou převahu v Číně a my budeme přivedeni do úzkých. Jestliže Rusko samo (anebo spolu s Francií) přemůže Japonsko a my přijdeme s vojenskou posilou, abychom předešli okupování Japonska, vystavujeme se věčné nepřízni Ruska i Francie a poražené a pravděpodobně i nevděčné Japonsko by neskýtalo velkého užitku jako překážka proti ruským chapadlům.

Lze připustit, že jestli Japonsko porazí Rusko, tu vyvstane velmi vážné nebezpečí pro evropské zájmy na Dálném východě. Tak velká síla vojenská i námořní, s neomezenými přírodními zásobami a ohromným lidským potenciálem, jako je Rusko, se určitě nesmíří s porážkou trvale. Zreorganizuje se k další zkoušce sil, ale termín této zkoušky může být velmi opožďován a Japonsko jej může značně oddalovat, kdyby se mu dovolilo zmocnit se jako válečné kořisti poloostrova Lao Tung. Japonská vláda nad ním bude zárukou, že mezi Ruskem a Japonskem nedojde ke smíru. To pak bude ku prospěchu Anglie a Evropy. Žluté nebezpečí budou zadržovat Rusové a ruské nebezpečí Japonci.

Jestliže neučiníme nic pro povzbuzení Japonska, aby v nás vidělo přítele a potencionálního spojence proti Rusku a Francii, můžeme jej přivést k zoufalé politice, v důsledku které může dospět k seriózní dohodě s Ruskem. Netvrdím, že je to pravděpodobné, ale je to možné, naše zájmy by tím velmi utrpěly. [...]

Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, Warszawa 1960, č. 40, s. 54-55. In: SKOUPÝ, Arnošt: Texty k obecným dějinám novověku II (1871-1918), Olomouc 1992, s. 78-79.