Abdikace rakouského císaře Karla Habsburského (11. 11. 1918)

Od svého nastoupení na trůn jsem ustavičně usiloval o to, abych vyvedl své národy z hrůz války, na jejímž vypuknutí nenesu žádnou vinu. Neváhal jsem znovu zavést ústavní život a otevřel jsem národům cestu k jejich samostatnému státnímu vývoji. Předtím i potom naplněn neměnnou láskou ke všem svým národům nechci, aby moje osoba byla překážkou jejich rozvoje. Předem uznávám rozhodnutí, které učiní Německé Rakousko o své budoucí státní formě. Lid převzal svými zástupci vládu. Vzdávám se jakékoliv účasti na státních záležitostech. Současně zprošťuji rakouskou vládu jejího úřadu. [...]

TUREČEK, Josef: Výbor z textů ke studiu obecných dějin státu a práva. Praha 1956, s. 472. In: SKOUPÝ, Arnošt: Texty k obecným dějinám novověku II (1871-1918). Olomouc 1992, s. 58.