Samuel Adams: Buďte sami sebou, Američané! (1. 8. 1776)

Jsme nyní na tomto kontinentě a celý svět se diví - tři milióny duší spojených v jedné věci. Máme velké armády, dobře vycvičené a vybavené, s veliteli, kteří ve vojenských dovednostech nejsou horší než kdokoliv jiný a svou čilostí a horlivostí jiné převyšují. Náš arzenál zbraní a zásoby materiálu předčily i ta naše nejoptimističtější očekávání a cizí národy čekají, až budou moci korunovat náš úspěch svým spojenectvím. Jsou případy, kdy je nám, řekl bych téměř až překvapivě, nakloněna božská Prozřetelnost. Náš úspěch zaskočil naše nepřátele a skoro dal víru bezvěrcům - můžeme tedy po pravdě říci, že to není naše vlastní zbraň, co nás zachránilo.

Zdá se, že nás vedla ruka boží, abychom se stali pokornými nástroji a prostředky ve velkém prozřetelném osvobození, které se právě završuje. Uprchli jsme z politické sodomy - nedívejme se zpět, abychom nezahynuli a nestali se památníkem hanby a posměchu světa. Neboť můžeme pro naši obhajobu někdy očekávat více svornosti a lepší připravenost, více zaslepených rad našich nepřátel a více srdnatosti a úsilí nás samých? Ta samá síla a odpor, které stačí, aby nám získaly naše svobody, nám zajistí slavnou nezávislost a podpoří naši vážnost u svobodných a svrchovaných států. Nemůžeme předpokládat, že naše opozice stvořila zkorumpovaný a zpustlý národ, v němž probudila větší respekt k právům lidstva. Musíme proto očekávat obnovení a potvrzení našich privilegií a náhradu za bezpráví, které jsme museli snášet, pocházející ne z jejich ctností, ale z jejich touhy po moci a z jejich strachu. Svornost a odvaha sjednají mír tak čestný a další boj za naše svobody nebude třeba. Ten, kdo má sílu uvázat na řetěz vlka, je šílenec, jestliže ho nechá samotného, aniž by mu vytrhal zuby a ostříhal drápy.

Nemáme jinou možnost než nezávislost, nebo to nejpotupnější a nejpokořující nevolnictví. Regimenty našich nepřátel se shromažďují na našich planinách. Bezútěšnost a smrt poznamenávají jejich krvavé životní osudy, zatímco se zdá, že zmrzačená těla našich krajanů na nás vykřikují jako hlas z nebes.

Naše sjednocení je nyní dokončeno, naše ústava sepsána, ustavena a potvrzena. Vy jste nyní strážci svých vlastních svobod. Můžeme se na vás obrátit jako decemvirové oslovovali Římany a říci: „Nic, co navrhujeme, nemůže být uzákoněno bez vašeho souhlasu. Buďte sami sebou, Američané, autoři těch zákonů, na kterých závisí vaše štěstí.“

V polích máte nyní armády, které stačí na odražení celého vojska vašich nepřátel a jejich nízkých a žoldáckých pomocných sborů. Srdce vašich vojáků hrdě bijí duchem svobody, jsou vzrušeni spravedlivostí své věci a když se chopí zbraní, mohou vzhlédnout k nebi s prosbou o pomoc. Vaši protivníci se sestávají z ničemů, kteří se smějí lidským právům, kteří obracejí náboženství ve výsměch a kteří by pro větší mzdy namířili meče proti svým vůdcům nebo své zemi. Tedy pokračujte ve vašem štědrém konání, s vděčností nebesům za minulé úspěchy a s důvěrou v ně v budoucnu. Co se mne týče, nežádám většího požehnání než sdílet s vámi obyčejné nebezpečí a obyčejnou slávu. Jestli můžu mít přání dražší mé duši než to, aby byl můj popel smíšen s popelem Warrena a Montgomeryho, přeji si, aby tyto americké státy nikdy nepřestaly být svobodné a nezávislé.

Mezi vůdci patriotů ve státě Massachusetts byl Samuel Adams (1722-1803) tím nejschopnějším. Podle Hugha Brogana byl prvním demokratem, prvním profesionálním americkým politikem. Byl to právě Adams (vzdálený bratranec Johna Adamse, druhého amerického prezidenta), kdo vytvořil oběžník putující z Massachusetts ke shromážděním všech ostatních kolonií, potvrzující americká práva a veřejně odsuzující Townshendovy zákony, a kdo vedl protestní akce v Massachusetts. Adams byl předním aktérem Boston Tea Party, delegátem na prvním a druhém kontinentálním kongresu a signatářem Prohlášení o nezávislosti. O měsíc později pronesl ve State House ve Filadelfii projev o americké nezávislosti.

MacARTHUR, Brian (ed.): The Penguin Book of Historic Speeches. London 1995, s. 91.