Tecumseh: Byl to šťastný lid. Do té doby než byl podroben (12. 8. 1810)

Jsem Šónij, to je pravda. Moji předkové byli válečníci. Jejich syn je válečník. Pouze od nich se odvíjí mé bytí; ne od mého kmene. Sám jsem strůjcem svého osudu a můj osud a osud rudého lidu a mé země by mohly být velké jako mé představy, když přemýšlím o Duchu, který vládne celému vesmíru. Jinak bych nepřišel za guvernérem Harrisonem a nepožádal bych ho, aby roztrhal naši dohodu a nerušil vyznačení hranice; ale řekl bych mu: „Pane, dovoluji vám se vrátit do vaší země.“ Při rozmluvě se svým nitrem, které komunikovalo se svými předky, jsem zjistil, že kdysi, do nedávna, na tomto kontinentě nebyli žádní bílí muži. Vše zde náleželo rudým mužům, dětem těch předků, které do této země umístil Velký duch, aby o ni pečovali, poznávali ji, těšili se z jejích darů a obdařili ji potomstvem. Lidem kdysi šťastným, ale dnes zuboženým bílými lidmi, kteří nejsou nikdy spokojení a jen usurpují. Způsob, a to jediný způsob, jak lze zastavit toto zlo, spočívá v tom, že všichni rudí muži se sjednotí a budou požadovat všeobecná a rovná práva na svou zemi. Neboť tak tomu bylo dříve a tak by to mělo být i nyní: tato země nikdy nebyla rozdělena, ale patří všem, kteří ji chtějí osídlit. Žádná ze stran, nemá právo tuto zemi prodat, ani sobě navzájem, natož neznámým lidem, kteří chtějí vše a nevystačí s málem.

Bílí lidé nemají právo brát tuto zemi indiánům, protože ti ji měli dřív, je jejich. Mohou ji prodat, ale jen pokud se prodeje budou účastnit všichni. Prodej bez účasti všech není platný, proto i tento nedávný prodej je špatný, neboť byl proveden jen malou částí lidu a jedna část nemá prodávat. Všichni rudí muži mají stejné právo na neobsazenou zem. Právo zabrat půdu je stejné na jednom místě stejně tak jako na druhém, i když dva nemohou zabírat stejné místo, kdo byl první, má přednost. Tak tomu ale není při lovu nebo cestování, v těchto případech země slouží všem, kteří jí prochází. Ale tábor je nehybný, je to tedy zábor. Půda patří tomu, kdo na ni jako první hodí svou přikrývku či kůži, na kterou se posadí. A dokud odsud neodejde, nemá nikdo jiný právo ji obývat.

Tecumseh (1768-1813) - náčelník indiánského kmene Šóniů (Šavanů). Byl velkým generálem, přesvědčivým řečníkem, ale také štědrým a laskavým mužem, jak poukazuje americký historik Hugh Brogan. Byl to právě Tecumseh [Krčící se tygr], který poznal (i když příliš pozdě), že pouze v případě spojení jednotlivých indiánských kmenů mohou předejít nadvládě bílého muže. Tuto řeč přednesl na zasedání ve Vincennes v Indianě, kterého se účastnil také guvernér Harrison.

MacARTHUR, Brian (ed.): The Penguin Book of Historic Speeches. London 1995, s. 222-223.