Spojené státy americké a kubánská samostatnost (30. 4. 1898)

Spojená usnesení o uznání samostatnosti kubánského lidu žádají, aby vláda španělská se vzdala své pravomoci a správy na ostrově Kuba a odvolala svá pozemní a námořní vojska z Kuby a z kubánských vod. A zmocňují prezidenta Spojených států, aby užil pozemní a námořní branné síly Spojených států k uvedení těchto usnesení ve skutek:

Jelikož ohavné poměry stávající déle než tři roky na ostrově Kuba, tak blízko našich hranic, pobuřují mravní smysl lidu Spojených států, jsou hanbou křesťanské civilizace a dostoupivše vrcholu zničením lodi Spojených států s dvěma sty šedesáti šesti důstojníky a muži posádky - když tato dlela na přátelské návštěvě v přístavu havanském - nemohou býti déle snášeny, jak prohlásil prezident Spojených států ve svém poselství Kongresu 11. 4. 1898, načež vyzval Kongres k jednání. Tudíž bylo usneseno:

1. lid ostrova Kuba jest a po právu má býti svobodný a nezávislý;

2. povinností Spojených států je žádat (a vláda Spojených států tímto žádá), aby vláda španělská ihned se vzdala své pravomoci a správy na ostrově Kuba a odvolala své pozemní a námořní branné síly z Kuby a kubánských vod;

3. prezident Spojených států byl a tímto jest vyzván a zmocněn užít veškerých pozemních a námořních branných sil Spojených států a povolat do činné služby Spojených států milice jednotlivých států v míře, jež bude nutná k uvedení těchto usnesení ve skutek;

4. Spojené státy se tímto zříkají jakéhokoliv úmyslu ujmouti se svrchovanosti, pravomoci či dozoru nad řečeným ostrovem, vyjma za účelem jeho pacifikace, a dotvrzují své odhodlání ponechat vládu a panování nad ostrovem jeho lidu.

Listiny svobody. Historická prohlášení zásad Spojených států. Vyd. informační služba Spojených států, U.S. 642 CZ, s. 31-32. In: SKOUPÝ, Arnošt: Texty k obecným dějinám novověku II (1871-1918). Olomouc 1992, s. 71-72.