Zahájení prvního zasedání Německého říšského sněmu (21. 3. 1871)

Zasedání bylo zahájeno ve 3 hodiny a 5 minut nejstarším poslancem Frankenberg-Ludwigsdorfem.

Nejstarší poslanec Frankenberg-Ludwigsdorf:

„S jistotou věřím a mohu předpokládat, že žádný člen tohoto uctivého shromáždění se nenarodil v roce 1785.“

(Nenásledoval žádný odpor.)

„Zmocním se tedy vašeho prezidentského křesla za účelem konstituování říšského sněmu.“

„Pánové! Když mi byla dána příležitost zahájit první zasedání říšského sněmu Severoněmeckého spolku dne 25. února 1867, přijal jsem spojené Německo do jistého výhledu. Jak známo, ve francouzských listech bylo toto prohlášení podrobeno zesměšňující kritice, neboť tato země od nepaměti nesnesitelně vzkvétala a věděla, že sjednocené Německo by bylo velké, silné a mocné. A přesto se sjednocení v této zemi uskutečnilo. Na nás je nyní toto sjednocení upevnit a starat se, aby neslo ovoce. A toto upevnění opět přijímám do jistého výhledu.“

„Po válce plné skvělých činů a mimořádných událostí, jaké světové dějiny ještě ani jednou nebyly sto poznat, máme nyní jít cestou tvorby a budeme to dělat s radostí, která vyplývala z po staletí usilovaného výdobytku.“

„Dovolte mi ještě laskavě přivítat členy jihoněmeckých států, kteří dnes poprvé vstoupili do našeho středu, a tím hned vyhlásit zahájení zasedání.“

(Bravo! Skvělé!)

Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichstages. I. Legislatur-Periode I. Session 1871. Berlin 1871, s. 5.